Vztahový koučink a poradenství

Stereotyp v dlouhodobých vztazích|


Proč se nám po letech pěkného soužití vkradne do našeho vztahu tajný nepřítel — Stereotyp?

Před lety, když jsme se brali, nás ani nenapadlo, že budeme stát čelem takové situaci, takové „nudě“. Je to tak nečekané, že na to nejsme nikdy připraveni. Léta se snažíme být trpělivý, starostlivý, staráme se o děti, chodíme do práce a pečujeme o naše drahé polovičky. A přesto přijde den, kdy nám dochází nápady, kdy už nemáme chuť vymýšlet nové věci, kdy ztrácíme aktivitu a objevíme v sobě pocit, že dny se nějak podezřele na sebe podobají! Je to tady, pomyslíme si. Stereotyp zavítal také do našeho vztahu.

Dá se vůbec po tolika letech chtít od vztahu víc, dělat nové věci a snažit se zase o něco, co nás vyčerpá? První co je potřeba udělat je uvědomit si, že tato situace nastala a zůstat v klidu. Řešením může být zamyslet se a důkladně si zrekapitulovat náš dosavadní život a vztah. Určitě nás uklidní fakt, že po mnohaletém vztahu, již máme jiné požadavky na partnera, jako tomu bylo v jeho začátku.

Položme si následující otázky a upřímně na ně odpovězme. Nejlepší je sepsat si jasné odpovědi.

Jak jsme spokojeni ve svém současném vztahu?
Co vlastně od tohoto vztahu v této fázi chceme?
Jaké výhody má náš vztah, a co nám naopak na něm vadí?
Co bychom chtěli, a je v našich silách na něm vylepšit?
Co konkrétně můžeme pro zlepšení udělat a kdy začneme?

Věřte tomu, že po takovémto myšlenkovém průzkumu, většina lidí zjistí, že jejich vztah není až tak špatný, jak se na první pohled zdá, že po 20 letech soužití nechtějí až tak veliké změny. Ujasnění si kvality vztahu a následné promýšlení si aktivit, které by mu pomohly, aniž by nám způsobily přílišnou ztrátu energie, nám dá pocit, že věci jsou takové, jak mají být, že k lepšímu se dají vždycky posunout.

Každý vztah prochází fázemi, které určují jeho intenzitu a charakter.

Ve dvaceti se partneři chovají k sobě jinak, jako je tomu ve 40 nebo v 50. Nechovají se hůře, ale jejich vášnivá láska se mění v úctu, přátelství a respekt. To přeci není málo, a pokud to má pevný základ, ani nový vášnivý románek nám pocit štěstí nepřinese.

Je potřeba pečovat o to, na čem nám záleží. Takové hluboké uvědomění si toho, co doma máme, nám možná dá tu energii, kterou využijeme na další společné aktivity s naší drahou polovičkou, na oživení stereotypu, který je přirozenou součástí dlouhodobých vztahů.

Napsala: Andrea Změlíková