Vztahový koučink a poradenství

Jak získat fungující vztah |


Pochopení vzájemných rozdílů mezi mužem a ženou nám umožní pochopit přemýšlení toho druhého. Dá nám to možnost nahlížet na jejich chování jiným, pozitivnějším způsobem, shovívavěji a umožní nám to lépe spolu komunikovat. Komunikace je právě hlavním faktorem pro trvale fungující vztah.

Podpora partnera je ve fungujícím vztahu základ. Každý se může někdy pohádat, mít špatný den a chovat se ne moc zdvořile. Pokud ale není v partnerství dlouhodobě podpora, zaděláváme si na pořádný problém. Pozor na to, co jsme viděli u svých rodičů. To co si myslíme, že byla v minulosti podpora, se radikálně změnilo! Tak jako se svět modernizuje a vše napředuje, i vztahy se vyvíjí a mění se potřeby obou partnerů, jak mužů, tak žen. Pokud se nedokážeme novým změnám a potřebám partnerů přizpůsobit a řídíme se podle starých vzorců, které jsme viděli u svých rodičů, naše vztahy v dnešní době nebudou fungovat! Když pochopíme, co je pro našeho partnera nejdůležitější, nebudeme vynakládat energii a lásku zbytečně a zaměříme ji na to, co naši drahou polovičku uspokojuje a dělá jí radost. Takovou podporu bude oceňovat a náš vztah bude kvést.

Co chtěly ženy v minulosti a co chtějí po mužích dnes?

Ženy v minulosti uspokojovalo to, že jim muž pomáhal uspokojit své základní potřeby na přežití a bezpečí. To znamená, že muž zabezpečoval rodinu hlavně finančně.

Dnes si žena umí na sebe vydělat, je samostatná a muže nepotřebuje na to, aby se uživila. Ženy dnes vyžadují po svých partnerech více lásky, vzájemného porozumění, romantiky, společnou komunikaci a také více nezávislosti.

Co chtěli muži v minulosti a co chtějí po ženách dnes?

V minulosti muži očekávali od žen hlavně péči o rodinu, zázemí a starost o děti.

Dnes muž hledá porozumění a lásku stejně jako žena. Chce být vyslyšen, pochválen a potřebuje citovou oporu. Nejenom, že ji žádá pro sebe, ale chce vědět, že je žena i po citové stránce ve vztahu spokojena.

Když pochopíme, jak se vyvíjely vztahy v průběhu několika desítek let, je o dost lehčí změnit své návyky, pokud jsou tedy podobné, jako návyky našich rodičů a přizpůsobit se moderní době. Pochopení těchto rozdílu nám dává velikou výhodu, jak uchopit tyto poznatky a využít je ke každodennímu prohlubování svých vztahů. Dlouhodobé vztahy se bohužel málokdy udrží na takové úrovni, jakou jsme si mysleli na jejich začátku, že budou mít. Je to každodenní „práce“, kde se snažíme o naplnění nejenom svých potřeb ale i potřeb svého partnera. Věřte tomu, že se to vyplatí.

Kdo by nechtěl mít krásný a harmonický vztah i po letech společného soužití?

Vztahy se samozřejmě po letech mění. Zamilovanost se mění v lásku, ale právě ta láska může být ještě hlubší a intenzivnější jako na začátku. Může být založena na důvěře, vzájemném a skoro dokonalém poznání jeden druhého, na společném sdílení a přesném vědění, co druhému ve vztahu vyhovuje a co ne.

Dnes můžeme mít víc, jako naši rodiče v minulosti! Nebojme se to chtít. Udělejme také pro to něco konkrétního. Naučme se nové dovednosti, které nám zajistí spokojené a vyvážené vztahy. Dopřejme sobě i svému partnerovi skutečnou oporu a pochopení, aniž bychom museli měnit sami sebe. Buďme šťastnější ve vztazích a nechme proudit mužskou a ženskou energii, pusťme ji ven, ať ukáže svoji sílu. Buďme sami sebou a nepromrhejme ani den na to, abychom se trápili a žili nespokojeně.

Pro pochopení rozdílů mezi mužem a ženou, naučení nových vztahových dovedností, které vám zlepší kvalitu vašich vztahů, se objednejte na konzultaci ZDE.

Text: Andrea Změlíková