Vztahový koučink a poradenství

9 kroků ke zdravému vztahu |


1. Přemýšlejte o svém dětství — malé cvičení pro začátek

  • Zapište si chování a vlastnosti svých rodičů, které obdivujete, které vás nejvíce zraňují, za které se stydíte nebo je považujete za nezdravé.
  • Které potřeby ve vašem dětství byly naplněny?
  • Cítili jste lásku a přijetí od druhých?
  • Byly jste fyzicky a finančně zabezpečeni?
  • Chovali k vám ostatní úctu?
  • Měli jste možnost objevovat a učit se?

Zapište si, jaké vaše potřeby nebyly naplněny a zeptejte se svého partnera, zdali je ochotný učinit totéž. Oba byste měli udělat toto cvičení zejména proto, abyste lépe porozuměli sami sobě a tomu, jak podpořit toho druhého.

2. Jakého partnera jste si “přitáhli”?

Podívejte se také na to, jak se v partnerovi a ve vás odráží vlastnosti vašich rodičů nebo jejich chování. To se může dít zejména z důvodu již zmíněných neuspokojených potřeb z dětství. Pokud jste měli rodiče, kteří vás citově odmítali, možná jste si vybrali partnera, který s city k vám také neumí nakládat. Zapište si tedy i oblasti, kde se odráží vlastnosti rodičů u vašeho partnera. Stačí mít pouze přehled a znát důvody, proč jste si vybrali právě tohoto partnera – pomůže vám to odstranit hněv a obviňování.

3. Kdy se cítíte opravdu milováni?

Přemýšlejte také o tom, co přispívá k tomu, abyste cítili lásku – jsou to slova? Projev náklonnosti? Trávení kvalitního času s partnerem? Dárek? Zapište si vše, co vám dává ve vztahu pocit podpory a lásky. Je to dobré cvičení pro vás i pro partnera a opět se můžete dozvědět, jak si vzájemně zpříjemnit vztah.

4. Co potřebujete od svého partnera?

Zatím jste prozkoumali své dětství, abyste věděli, které vaše potřeby byly naplněny a které nikoli. Teď se můžete zamyslet nad tím, co by mohl váš partner udělat proto, aby tyto vaše potřeby byly uspokojeny. Zapište si specifické požadavky na činnosti nebo změny chování, které je možné komunikovat s vaším partnerem. Poproste jej o to samé.

5. Převezměte plnou odpovědnost za své štěstí

Bez ohledu na to, jak je váš partner milující a podporující, není přesto odpovědný za vaše konečné štěstí a naplnění všech vašich potřeb. I vy můžete najít způsobit jak naplnit svůj život a cítit se skvěle. K tomu vám může dopomoci například vaše kariéra, jiná přátelství, poznávání nového, záliby, sport apod.

6. Mluvte spolu o svých potřebách a pocitech

Vy nemůžete číst myšlenky vašeho partnera a ani on nemůže číst ty vaše. Měli byste být ochotni mluvit o svých potřebách a i o tom, co do vztahu můžete dát. Pravidelná komunikace vás může zachránit od zbytečných hádek, pocitů hněvu a zraněných citů. Vzhledem k tomu, že máme v životě hodně práce a málo času, tak je potřeba někdy i tato setkání naplánovat – vymezte si čas sami na sebe.

7. Analyzujte své chování během konfliktu

Předtím než vrhnete další šíp přes zeď, zhluboka se nadechněte a zamyslete se. Jste-li klidnější, zeptejte se sami sebe, jak jste k problému přispěli a co ve vás vyvolalo hněv a napětí. Prohlédněte si spíše své pocity, než chování vašeho partnera – umíte tyto pocity vyjádřit slovy? Sice se můžete cítit zranitelní, ale pokud vyjdou vaše pravé pocity ohledně konfliktu najevo, je tu velká šance, že se problém už nebude opakovat. Otevře se vám prostor pro úžasnou komunikaci a vzájemné pochopení.

8. Sami se podívejte, jak zní stejná věta akorát s jiným emočním zabarvením:

Cítila jsem se osaměle a zbytečně, když jsi šel na večeři beze mě.“ (zaměřuje se na naše pocity a nikoho neobviňuje a nenapadá)

Jsi tak sobecký a bezohledný, když ses na mě vykašlal a šel na večeři beze mě!“ (útočí a vyvolává u obou negativní pocity a odpor)

Pečlivě zvažujte, než cokoli vyslovíte — slovo je velmi silná zbraň a může způsobit ošklivá zranění, jak vám, tak partnerovi. A je dobré mít na paměti, že má i opačné účinky, kterými můžete spoustu věcí urovnat.

9. Starejte se o svůj vztah, jak o nejcennější zahradu

Zalévejte ji denně, vytrhejte plevel, obdivujte růst a krásu – pokud to dělat nebudete, vztah jako každá jiná neopečovávaná květina uvadne. Nedovolte, aby vás vnější faktory ovlivnily a zničily vaši zahradu.

I když se snažíte, máte stále problémy?

Jít do porady není nic trapného. Ano, může to být nepříjemné a bolestivé, ale může vám to také vyřešit spousty problémů. Dobrý poradce vám pomůže se lépe orientovat a provede vás změnou. Pokud chcete poradnu navštívit a partner se tomu brání, buďte první, kdo začne sám. I nadále však žádejte partnera, aby se k vám připojil. Na změnu ve vztahu musí být připraveni vždy oba dva. Možná, pokud partner uvidí, že se snažíte na vztahu zapracovat, bude mít zájem se do procesu zapojit.

Pokud jste se rozhodli s tím něco udělat, objednejte se na konzultaci ještě dnes.

Napsala: Nikola Šraibová